מהי מערכת צירים מהי מערכת צירים מה היא פונקציה קווית מה היא פונקציה קווית תחומי עליה וירידה תחומי עליה וירידה
דף עבודה דף עבודה משחקים משחקים תרגול תרגול בוחן בוחן